Mông Con Tỳ Hưu

Lý do để chọn mua Tỳ Hưu bằng ngọc và đá quý ?

Mua Tỳ Hưu   Lý do để bạn chọn mua Tỳ Hưu bằng ngọc, bằng đá quý ?

Tại sao Tỳ Hưu tạc bằng các loại đá quý tự nhiên thì mới linh nghiệm nhất? Người Hồng Kông quan niệm rằng chữ Vương