chọn màu sắc cho tỳ hưu

Thỉnh Tỳ Hưu như thế nào có thể Chiêu Tài Lộc

ath13-6-ty-huu-phi-thuy-1

Về cấu tạo hình dáng, tỳ hưu chiêu tài lộc được chia chủ yếu thành 2 loại chính : tỳ hưu một sừng và tỳ